Značka kvality SK - ocenění medoviny

21.01.2010
Ocenění medoviny ministrem zemědělství

Bratislava - Včelovina získala nejprestižnější slovenské ocenění kvality. Naše medoviny (Včelovina a Prešporská medovina) byly oceněné Značkou kvality SK ministrem zemědělství SR 21.1.2010. Jedná se o ocenění udělované nejlepším domácím slovenským výrobkům. Produkt musí kromě jiného splňovat nadstandardní kvalitativní kritéria, musí být z domácích surovin, všechny fáze výroby musí proběhnout na Slovensku.


„ZNAČKA KVALITY SK“ představuje záruku nejvyšší kvality zemědělského a potravinářského výrobku a informuje spotřebitele, že každý produkt s logem značky splnil předepsané požadavky. To jsou stanovené zásady pro posuzování a udělování značky a znamená to, že výrobce dodržuje jím předepsaný technologický postup. Produkty musí mít vyšší kvalitu, čímž se jednoznačně odlišují od podobných výrobků na trhu. Cílem programu je podpořit právě domácí tradiční produkci potravin, které mají nezastupitelné místo na domácím trhu, protože jsou pro spotřebitele zárukou „domácí tradiční kvality“.
zpět na přehled noviniek