Nejstarší nápoj, nejnovější objevy (tlačová správa)

01.01.2010
Unikátní studie o medovině a jejích zdraví prospěšných složkách

Medovina obsahuje biologicky cenné látky, které mohou mít zdraví prospěšné účinky. Mezi jednu z prvních prací na toto téma ve světě patří i nejnovější zjištění slovenských vědců ze Slovenské technické univerzity.

Výsledky nejnovější studie realizované ve spolupráci Ústavu biochemie, výživy a ochrany zdraví, Oddělení výživy a hodnocení potravin na Fakultě chemické a potravinářské technologie STU a firmy Včelco s.r.o., prokázali přítomnost fenolových látek a flavonoidů v medovině Včelovině a Prešporské medovině, přičemž byla dokázaná i antioxidační aktivita těchto medovin. 


„Stanovené množství fenolových látek nacházejících se ve vzorcích medovin firmy Včelco s.r.o., je porovnatelné s hladinami v bílých vínech a je dvoj- až trojnásobně vyšší než průměrrný obsah v pivu. Flavonoidy i fenolové látky jsou přírodní bioaktivní sloučeniny a prokazují mnohočetné biologické účinky, nejenom antioxidační, antimikrobiální, protizánětlivé, kardioprotektivní či protirakovinné.“ 
Dále z výsledků studie vyplývá antimikrobiální účinek těchto medovin: „U vzorků byl zjištěn inhibiční účinek na tři testované patogeny (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) a na jeden potravinový kontaminát (Bacillus subtilis).“ 
Součastí studie byla i rozsáhlá rešerše mezinárodních databází vědecké literatury a patentových zdrojů. Na základě těchto aktivit je možné jednoznačně říct, že jde o průkopnickou činnost v této oblasti. Prokázání zdraví prospěšných vlastností medoviny je jedna z prvních prací tohoto druhu ve světovém měřítku. 
„Ve výzkumu zdraví prospěšných složek medoviny jsme na samém začátku, ačkoli je to snad nejstarší alkoholický nápoj. Těší nás, že právě Slovensko udává tón nejen v kvalitě medoviny, ale i v jejím zkoumání. Navzdory těmto významným výsledkům je větší část práce ještě před námi.“ říká Ing. Radoslav Opalek z firmy Včelco. „I díky spolupráci se špičkovými slovenskými odborníky má firma Včelco zájem upevňovat v budoucnosti pozici nejvyšší kvality v oblasti medoviny, a též slovenského medovinařství jako světové jedničky.“

Firma Včelco s.r.o. s výrobní provozovnou ve Smolenicích se specializuje na výrobu medoviny. Firemní medoviny byly několikanásobně oceněné na prestižních zahraničních mezinárodních soutěžích - Stříbrná medaile z International Mead Competition (Denver, USA), Zlatá Salima (Brno, ČR), Zlatý Klas (České Budějovice, ČR), Bronzová medaile (Indianapolis, USA), 2x zlatá a 1x stříbrná medaile Apimondia (Montpellier, Francie).


Ústav biochemie, výživy a ochrany zdraví je součastí Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která patří mezi nejprestižnější slovenské univerzity. Ústav zabezpečuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost v oblastech jako např: biologie, biochemie, mikrobiologie, chemie a analýza potravin, zdravotní, toxikologické a senzorické hodnocení potravin, lidská výživa, výroba potravin, kvalita, bezpečnost a funkčnost potravin, správná hygienická praxe, zvyšování výživové a senzorické hodnoty potravin.
zpět na přehled noviniek